duminică, 13 februarie 2011


Argument*

Expoziţia arădeană “Icoana în cetate” a grupului de iconari Sfântul Ioan Damaschin şi a
invitaţilor săi propune o reactualizare a tezaurului plastic al icoanei bizantine. Expoziţia
cuprinde icoane pe lemn, pe sticlă, frescă portabilă, mozaic, miniaturi, sculptură şi grafică
religioasă, izvoade şi schiţe de arhitectură. Plurivalenţa tehnicilor de realizare ale diferitelor
tipuri de icoane reliefează păstrarea prospeţimii acestui gen artistic de-a lungul secolelor,
dar şi dialogul cu provocările constructiviste ale artei postmoderne. Considerăm că icoanele
pot resuscita interesul pentru perenitatea paradigmei clasice în arta zilelor noastre.
Totodată, prin evidenţierea urbanităţii mesajului icoanei tradiţionale, dorim
revalorificarea în limbajul artistic a unui orizont civic mai larg, de aici şi asumarea expunerii
acestei arte de provenienţă şi cu destinaţie eclezială într-un spaţiu citadin, intermediar prin
excelenţă, cum este şi galeria de artă. Un rol tradiţional al icoanei este cel de mediere, de
folosire a simbolurilor plastice pentru pasajul mesajelor între „lumea de dicolo” (a Împărăţiei
lui Dumnezeu) şi „lumea noastră”. Considerăm că elemente iconice pot încă permea şi
vitaliza (aşa cum istoria artei stă mărturie) dinspre icoane spre limbajul artistic actual.*Text prezentat de către organizatori în cadrul expoziţiei

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu