marți, 12 octombrie 2010


Reprezintă o refaţadizare a unui proiect realizat, la care s-a încercat aducerea lui,cu modificări minime ale structurii, la o tratare de factură bizantină.
Proiectul adoptă un plan trilobat, cu două turnuri pe faţada vestică, ce adăpostesc circulaţia vertcă şi clopotniţa.
Peste nartex s-a prevăzut un balcon, ce înaintează printr-o consolă peste naos.
Spre intrare s-a prevăzut un pridvor deschis, cu rol de a masca din aparenţa celor două turnuri-clopotnită nespecifice arhitecturii bizantine
Exteriorul este tratat cu două registre de firide retrase succesiv, nivelul balconului este marcat cu un brâu, biserica aparţinând global Şcolii Morava.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu