luni, 18 octombrie 2010

"Sfânta Biserică este icoană a lui Dumnezeu, ca una ce înfăptuieşte aceeaşi unire ca Dumnezeu între cei credincioşi, chiar dacă cei unificaţi în ea prin credinţă sunt deosebiţi după însuşirile lor şi sunt din diferite locuri şi feluri"*
Aşa cum icoana trimite la arhetip, Trupul Înviat al lui Hristos, edificiul bisericesc trimite la arhetip, Împărăţia Cerurilor.
Dacă icoana a fost lăsată ca arvună a trupului înviat, biserica a fost lăsata ca arvuna a "vieţii veacului ce va să vie"
"Ar trebui să regăsim acea unitate ontologică dintre desăvârşirea spirituală şi cea artistică"**
*Migne, P.G. t. 91, col. 657-718. Traduderea a fost realizată de Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, iar lucrarea a fost tipărită sub numele: Sf. Maxim Mărturisitorul, Mystagogia, cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000. Introducere, traducere şi note de Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae.


**Mihaela Palade, Actualitatea culturii bizantine, articol postat pe www.studiiinterdisciplinare.ro,
22 august 2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu